Visuaalinen markkinointi

Visuaalinen markkinointi verkossa

Kerro se kukkasin. Tee tiedosta kaunista.

Visuaalisessakin tarinassa on alku, huippu ja loppu. Visuaalisella tarinalla saat luotua tunteita ja tunnesiteen yleisöön. Visuaalisuus tuo tarinaan lisän, olet pukenut sanasi ulkoasuun, jolla vaikutat. Luot myös odotuksia sisällölle, vaikutat visuaalisuudella, mutta sinun pitää vielä vakuuttaa sisällöllä.

Ole kommunikoija. Ole aito. Kerro tarinasi ja välitä viestisi juuri niin kuin haluat vastaanottajan sen ymmärtävän. Luo oma tapasi saada kohdeyleisöösi yhteys ja saada esiin haluamasi tunteita.

Luo yhteys ja suunta, ei irrallista dataa. Kerro numerotiedot graafisesti visualisoituina. Vaikka tiedon lopputulos olisi näkyvillä, ihmiset haluavat kuitenkin sen tarinan, miten siihen on päästy.

Suunnan ja yhteyden lisäksi etsi uusia näkökulmia, joita muut eivät  ole keksineet.

Käytä visuaalisuuden elementtejä hyväksi, mutta pyri yksinkertaisuuteen ja minimalistisuuteen. Älä ahda visuaalista elementtiä täyteen tekstiä. Visuaalisuuden päävalinnat ovat logo, fontit, värit, kuvat, grafiikka. Voit myös korostaa jotakin näistä elementeistä enemmän kuin muita ja esimerkiksi tehdä valinnan, että väri on tärkein visuaalisuuden elementti. Mietin värien ja fonttien valintaa ja määrää. Tutustu värien eri merkityksiin.

Visuaalisuus on tärkein tapa optimoida sisältöä verkossa.
Hyväkään sisältö ei saa lukijoita, jos visuaalisuus ontuu. Sisältö ja visuaalisuus ovat dynaaminen kaksikko. Sisältöä voi esittää visuaalisesti monella tavalla.

Kerro visuaalinen tarina

Visuaalisuus vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten viestisi otetaan vastaan. Ja miten hyvin se muistetaan. Visuaalisuus onkin yksi pk-yrityksen tärkeimmistä kilpailukeinoista.

Aivot prosessoivat visuaalista sisältöä 60 000 kertaa nopeammin kuin tekstiä. Ihmisen silmä havannoi näkemäänsä pieninä palasina ja erottuvat asiat saavat huomion.

Tämän vuoksi KONTRASTI on yksi tärkeimmistä asioista visuaalisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuo selkeästi esiin ne asiat ja kohdat, joihin haluat huomion kiinnittyvän.

Väreillä herätä tunteita ja luot mielikuvia

Väreillä on yllättävän suuri merkitys ostokäyttätymiseen. 60% ostopäätöksistä perustuu väreihin. Älä valitse värejä oman mieltymyksen mukaan, vaan miten ne toimivat kohderyhmällesi ja tuotteillesi. Väreillä on merkitystä ja jopa toimialan mukaan eri värit toimivat eri tavoin. Lue lisää värien valinnasta, yhdistämisestä ja merkityksestä väri-ja visuaalisuusoppaasta.

Sisältö on dialogia asiakkaan kanssa. Hyvää sisältömarkkinointia tarvitaan aina. Mutta se ei riitä. Hyvä sisältö pitää esittää niin, että sen haluaa lukea. Visuaalisuus helpottaa lukemista ja elävöittää tekstiä.

Ihmiset myös muistavat paremmin asian kuvana. Esimerkiksi graafisesti esitetyt asiat, infograafit, ovat lisääntyneet. Niillä on saatu paljon reaktioita lukijoissa.

Visuaalisuus on uteliasuutta. Kyseenalaistamista. Rohkeutta.

Suunnittele visuaalisuus

 1. Tunne kohderyhmäsi. Et voi tehdä visuaalista suunnittelua tietämättä keille  sitä teet ja mitkä ovat heidät mieltymyksensä. Mikä heihin vetoaa visuaalisesti?
 2. Mikä on brändisi persoonallisuus? Mitä sanoja käyttäisit kuvaillessasi yritystäsi? Haluatko sen olevan dynaaminen? Siinä tapauksessa  pyri kaikilla valinnoilla luomaan tätä mielikuvaa.
 3. Investoi visuaalisuuteen, erityisesti videoihin ja valokuvaamiseen. Omat kuvat ovat erinomaisia, jos ne sopivat asiayhteyteen ja ovat hyvälaatuisia. Panosta ennemmin kuvauksiin kuin kuvapankkeihin. Saat myös ainutlaatuisia kuvia, joita muilla ei ole.
 4. Hanki oikeat välineet / sovellukset. 

Visuaalisen sisällön keinoja:

 • Yleinen visuaalinen ilme
 • Kontrasti ja asioiden sijainti ovat ensisijaisia keinoja korostaa tiettyjä seikkoja. Erota toisistaan tausta ja esiin haluamasi asia sekä otsikko. Voit tehdä tekstilaatikoita, muuttaa värejä tai tekstin paikkaa. Myös fonttivalinnoilla voit tehdä ihmeitä (ks. artikkeli fonttien valinnasta ja yhdistämisestä).
 • Voit käyttää taustakuvioita joko esimerkiksi jonkin kuvion esiin tuomiseen tai luodaksesi tasaisuutta.
 • Yksinkertaistaminen. Tee esimerkiksi osasta tekstistä lista. Helpota, kevennä ja elävöitä lukemista.
 • Interaktiivisuus. Käytä liikkuvaa kuvaa, mutta varo, ettei kokonaisuuteen tule liikaa elementtejä. Käytä myös muita interaktiivisuuden muotoja.
 • Sosiaalisen median sisältö, luo vaihtelevaa ja visuaalista sisältöä.
 • 3D-kuvat, 4D, infograafi, ikonit, grafiikkakuvat.
 • Liukuvärit, muut taustakuvat.
 • Itse otetut kuvat, esimerkiksi kiinnostavaksi koetaan henkilöstö sekä kuvat ja tarinat itsestä.v
 • Videot, kuvavirrat, tuote-esittelyt ja ohjeet videolla ja animaatiot. 
 • Mock ups: kuvat laitteiden ”raameissa”, esimerkiksi omien kotisivujen esittely tietokoneruudun tai kännykän kuvassa eli tyhjään ruutuun siirretty kuva oikeasta näkymästä.
 • Skaalattavat svg-kuvat (kuvan laatu ei kärsi suurentaessa), suuret kuvat.
 • Kehykset.
 • Epärealistisen näköiset maisemakuvat.
 • Vahvat kontrastit, neonvärit ja muut voimakkaat värit.
 • Kontrasti  fonttien avulla ym. Katso erilaisten fonttien yhdistäminen  
 • Retrotyylin käyttäminen. 


Kun kaipaat ideoita ja ammattitaidolla tehtyä visualisointia –
ota yhteyttä!

Visuaalisen markkinoinnin sanastoa:

Brändi: Brändi on ihmisten mielikuva yrityksestäsi. ”Brändi on se, mitä yrityksestäsi sanotaan, kun et ole huoneessa”. Brändiin ja mielikuvien muodostumiseen voit vaikuttaa monella tavalla.

Liiketunnus eli liikemerkki ja logo: Logo on yrityksen tai tuotteen nimen tietty tarkoin määrätty graafinen esitystapa. Logo eroaa liikemerkistä siinä, että liikemerkki kattaa logon lisäksi myös kuvallisen symbolin.

Typografia: Typografia on tekstin ja kirjainten asettelua niin, että viesti menee perille paremmin. Typografialla annetaan tekstille oikeanlainen visuaalinen muoto. Typografia vaikuttaa paljon luettavuuteen ja viestin välittämiseen.

Fontti: Fontti eli kirjasintyyppi on painetun tai sähköisesti tuotetun tekstin ulkonäköstandardi. Osa fonteista on suojattu tekijänoikeuksin, ja kannattaakin olla tarkkana, kun lataa verkosta fontteja. Lue lisää fonteista.

Infograafi, Infografiikka: Infografiikka tuottaa infograafi-kuvia, joissa tieto on visuaalisesti tuotettu muotoon, jossa se on helppo omaksua. Infograafi on siis tiedon visualisointia niin, että tieto on helpompi ja nopeampi omaksua. Infograafeja käytetään usein paljon numeerisen tiedon esittämisessä tai vertailevan tiedon esittämisessä. Tästä artikkelista löydät paikkkoja, joista voi ladata infograafipohjia.